Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

Založení  sboru

O rozhodujícím motivu vzniku sboru dobrovolných hasičů ve Žďárkách pojednává tato událost.

Byl krásný letní den roku 1879. Obyvatelé obce, znaveni celodenní prací, spali tvrdým spánkem, aby posíleni pokračovali příští den v další práci. Blížila se půlnoc. Tu náhle ozval se hluk a úpěnlivé volání zvonu o pomoc. Hořelo stavení u pana Martince čp. 10. Přes marnou snahu občanů se nepodařilo zachránit 16 letého Josefa Víta a 28 letou Františku Martincovou, kteří spali na půdě stavení.

Při všech schůzkách sousedů debatováno bylo o založení spolku, jenž by se cvičil, náležitě vyzbrojil a poskytl vždy ráznou a odbornou pomoc postiženým.  A tak již dne 10.prosince 1879 sešli se sousedé a založili "SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽĎÁRKÁCH" s heslem " Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně".

Při založení spolku se přihlásïlo 32 činných, 8 přispívajích a 10 členů zakládajících, kteří sbor finančně podpořili. Celkem tedy bylo v roce 1880 padesát členů.  Byly vypracovány stanovy sboru a zvolena první správní rada v tomto složení: předseda - Seidl Josef (rolník), velitel - Hartel Otakar (ředitel uhelných dolů), jednatel - Hlásný Václav (řídící učitel), pokladník - Soumar Jan.

První výcvik obrdželi činní členové sboru od pana Khoma, v té době zástupce firmy Smekal Praha, z Police nad Metují. Pro zdárnou činnost bylo  zapotřebí zakoupit příslušnou výzbroj pro činné členstvo, ale nebylo peněžních prostředků. V průběhu prvních let podpořili nově založený sbor ve Žďárkách:

- Pojišťovací spolek proti škodám z ohně věnoval sboru v roce 1880 20 zl., v roce 1881 30 zl. a v roce 1884 65 zl. .

- Dar jeho veličenstva císaře v roce 1881 činil 80 zl..

- Dar od prince Schamburga Lipe roku 1882 činil 25 zl..

- Obecní zastupitelstvo pak přispívalo ročně 20 zl..

Z těchto prostředků byla postupně zakoupena tehdy dosažitelná výstroj a výzbroj sboru. U příležitosti pěti let trvání sboru konal se v roce 1884 ve Žďárkách sjezd " Hasičská župy Metuj". Sbor zasahoval při požárech jak v obci, tak i v okolí, např. v Žakši roku 1885, Německé Čermné roku 1886 apod..

V roce 1889 zemský výbor Království českého povolil obci podporu pro náš sbor v částce 80 zl.. Po uvážení všech okolností usnesla se správní rada, by zakoupena byla dvoukolová stříkačka stabilní, bez per, s překlopným zařízením v ceně 450 zl. od firmy Smekal. Stalo se tak 17. října 1899. Na schůzích správní rady byly pravidelně určovány služby potahů ke stříkačce pro případ požáru.

V roce 1903 po několikaletém průtahu zřízena a vystavěna byla ve Žďárkách nová zděná hasičská zbrojnice, a to nákladem 1.057,- K na místě, kde stála dosavadní dřevěná. V roce 1904 byl postaven již druhý dřevěný sušák na hadice nákladem 21,- K.  V roce 1905 podána byla žádost císařskému a královskému hejtmanství o povolení nošení stejnokroje členům sboru hasičů ve Žďárkách. Při valné hromadě hasičského sboru v roce 1928 bylo poprvé jednáno o zakoupení nové motorové stříkačky. Po zvýšení příspěvku z 6,- Kčs na 10,- Kčs a sečtením všech darů a hotovosti sboru bylo zjištěno, že k zakoupení stříkačky a příslušenství chybí 23.000,- Kčs. Na tuto částku byla učiněna zápůjčka u spořitelního a záložního spolku " Kampelička" ve Žďárkách. Tento dluh byl pak splácen více než dvacet let. Skutečností však bylo, že dne 8. srpna 1929 byla skutečně zakoupena nová motorová stříkačka firmy Ing. Bohuslav Ebert - Praha, a to za celkovou  částku 45.700,- Kčs. Tato stříkačka je stále v provozuschopném stavu.

Oslavy 50 let trvání sboru se uskutečnily 21. července 1929. V roce 1930 bylo uvažováno o založení hasičského sboru v Mokřinách, což však nikdy realizováno nebylo. V začátku 30. let  byl ustanoven u sboru kulturní kroužek divadelní, svou činností přispívající k lepší finanční situaci sboru, jakož i k úrovni kulturního života v obci. V roce 1938 zakoupil sbor látku a dal ušít 25 vycházkových uniforem, tzv. čamar. Na podzim roku 1939 byl nákladem 1.718,- Kčs vybudován nový kovový sušák na hadice, který po přemístění k nové požární zbrojnici slouží dodnes. V listopadu 1948 sbor zakoupil auto zn. Praga pro dopravu mužstva a tažení motorové stříkačky, a to za částku 32.500,- Kčs. V roce 1951 pak byla zakoupena a instalována elektrická siréna za částku 8.161,- Kčs. V květnu 1959 byl našemu sboru přidělen od OV ČSPO automobil zn. Ford.

V lednu 1957 bylo v akci "Z" započato s přípravou a vlastní realizací výstavby nové požární zbrojnice. Značná část materiálu na stavbu byla získána zakoupením bouračky koželužny v Teplicích nad Metují za částku 7.000,- Kčs. Stavba poté byla dokončena v roce 1960 po odpracování 30.000 brigádnických hodin.

V roce 1965 byla dobudována požární nádrž ve středu obce, která po dodatečných úpravách sloužila po dlouhou dobu jako koupaliště.   V roce 90. výročí trvání sboru, tj. roku 1969, měl sbor 60 členů, a to 50 mužů a 10 žen.

V roce 1977 byla našemu sboru přidělena od Okresní inspekce požární ochrany v Náchodě nová motorová stříkačka PS - 12 s příslušenstvím ve dvoukolovém skříňovém přívěsu, kterážto slouží dodnes.

 

Archiv

Kalendář
leden / 2024

Statistiky

Online: 2
Celkem: 115341
Měsíc: 2036
Den: 53